PRESTADOR RECUPERO CALIFICACIÓN
Murata S.A Propio
Oleiros S.A. Propio
Telpop S.A. Tercerizado
Mitesia S.A. Propio
Logistica DCN S.A. Propio
Tesma S.A.I.C. No posee
Pressa S.A. Tercerizado
Suartec S.A. Propio
Briefing Security S.A. Propio
Empresa de Transportes Don Pedro S.R.L. Propio
Car Security S.A. Propio
Sitrack.com Argentina S.A. Propio
Oleiros S.A. Propio
Saat S.A. Propio
Hawk Tracker S.A. Hawk Propio
Asiprof Seguridad S.A. Propio
SISTEMAS DE PROTECCIÒN Y SEGURIDAD S.R.L. No posee